Polyfunkčný objekt s celkovou úžitkovou plochou 5.431 m2 a s pozemkami 3551 m2 na predaj v Žiline

Lokalita:
Kysucká ulica, Žilina
Cena:
2 950.000,- EUR + DPH

Detailný popis:

Prevádzková budova firmy pozostáva z hlavnej stavby a stavieb plniacich doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe – 3 prístrešky nad nákladnými rampami pri expedičných východoch z hlavnej stavby a konštrukčne upevnených priamo na fasáde hlavnej budovy. Polyfunkčná budova je postavená v rámci uzatvoreného areálu firmy situovaného v zmiešanej zóne širšieho centra mesta Žilina. Objekt má jedno podzemné podlažie a 4 nadzemné podlažia.

Na 1.podzemnom podlaží (769,55 m2) sú umiestnené sklady, archív, elektrorozvodňa a výmenníková stanica. Na.1.nadzemnom podlaží (1.509,20 m2 ) sa nachádza hlavný vstup z exteriéru, schodisková hala. Zo vstupnej haly sú priamo prístupné skladové priestory. Podružné vstupy súvisia so skladovou činnosťou a viažu sa na nakladacie rampy. Dva samostatné vstupy z exteriéru sú z dvorového traktu a priamo z pešej komunikácie. Prevažujúca časť plochy 1.nadzemného podlažia zaberajú skladové priestory, na ktoré nadväzujú šatne, denné miestnosti, hygienické zariadenia a obchodné priestory prístupné aj z medzipodlažia (226,30 m2), kde sa nachádzajú kancelárske priestory, hygienické zariadenia a kuchynka.
Na 2.nadzemnom podlaží (1.193,46 m2) sa nachádza zdravotné stredisko – 6 ambulancií so samostatnými hygienickými zariadeniami a skladové priestory.
Na 3.nadzmenom podlaží (1.001,94 m2) sú samostatné priestory ordinácií s hygienickými zariadeniami a kuchnykou ako aj kancelárske priestory.
Na 4.nadzemnom podlaží (730,59 m2) sú situované kancelárske priestory s hygienickými zariadeniami a kuchynkou. V objekte sú tri hlavné komunikačné jadrá.
Celková úžitková plocha objektu je 5.431,04 m2.Plocha parkovacích miest pri objekte je 1001 m2. Celková výmera pozemku je 3.551 m2.

Konštrukčné a materiálové zhotovenie: ŽB skeletová sústava v pozdĺžnom module 5,5 m, klasicky murovaný (plná tehla) obvodový plášť.

Cena: 2.950.000,- EUR
Ďalšie podobné nehnuteľnosti nájdete na www.immostrahl.sk

vanie

Galéria: