Administratívno-prevádzkova budova 1765 m2 na pozemku 3228 m2 na predaj – Košice Barca

Lokalita:
Podnikateľská ulica, Košice - Barca
Cena:
515.000,- EUR + DPH

Detailný popis:

Administratívna – prevádzková budova s pozemkom o výmere 3228 m2, Podnikateľská ul., Košice – Barca

POPIS STAVBY
Ide o montovaný železobetónový typizovaný skelet. Nosnú konštrukciu tvorí rámová sústava s votknutými železobetónovými stĺpmi na dĺžku o rozpone 4,5 m, ktoré sú votknuté do základových pätiek a kĺbovo uloženými priečlami tvoriacimi železobetónové väzníky. V strede, t.j. v hrebeni, je nosný múr z pórobetónových tvárnic so samostatným základom, ktorý zároveň tvorí nosnú časť pre strop medzipodlažia. Rozpon nosných múrov a stĺpov je v priečnom smere 8,5 m v skladovej časti a v administratívno-prevádzkovej časti je 6,5 m. Obvodové murivo je predsadené, pórobetónové, zateplené . Fasádna omietka je hladká . V čelnej časti bola fasáda zateplená v roku 2003 a to pomocou tepelnej izolácie a prekrytá oceľovým pozinkovaným profilom s vonkajším náterom, ktorý je prichytený na nosnom rošte. Objekt má samostatnú kotolňu s ústredným vykurovaním pomocou kotlov na plyn. V skladovej časti je toto vykurovanie cez oceľové registre a v sociálnych a kancelárskych priestoroch pomocou panelových plechových radiátorov. Objekt má kompletné rozvody vody z vlastnej studne a kanalizácie do verejnej siete. Ohrev TÚV je cez ELI zásobníkové ohrievače. V objekte sú rozvody svetelnej, motorickej ELI a plynu. V roku 2002-2003 bola u prvého nadzemného podlažia realizovaná kotolňa, dispozične prerobená časť na sociálne účely a to šatne, umyvárky, WC a murovaná prístavba skladovej časti na rampe. U druhého nadzemného podlažia v sociálno- administratívnej časti bola v rokoch 2003-2004 realizovaná výmena okien za plastové, realizované boli nové plávajúce podlahy v kancelárskych priestoroch a nová keramická dlažba v ostatných miestnostiach. Sociálno- administratívna časť bola rozšírená aj ako vstavok nad prevádzkovo skladovú časť a vytvorené tak druhé N.P. V roku 2006 bola realizovaná na I.N.P. v čelnej časti vstavok pre administratívu s vnútornými úpravami stien , podláh , obkladov , zariaďovacích predmetov. Strecha je sedlová s miernym spádom, krytina je plechová. Klampiarske konštrukcie sú úplné.

POPIS PRÍSTAVBY Z ROKU 2004
Ide v prevažnej časti o oceľovú prístavbu k prevádzkovej časti budovy v zadnej časti.
Cena nehnuteľností: 515.000,- EUR

Ďalšie podobné nehnuteľnosti nájdete na www.immostrahl.sk

Galéria: