Obchodné priestory od 76 m2 na prenájom v polyfunkčnom centre STEINERKA BC na Legionárskej – Krížnej ulici

Lokalita:
Legionárska ulica, Bratislava I
Cena:
20,- EUR/m2/mesiac + DPH

Detailný popis:

Ponúkame voľné obchodné priestory na prenájom s výbornou viditeľnosťou a orientáciou výkladov do rušnej križovatky Legionárskej – Karadžičovej – Krížnej ul. v polyfunkčnom centre STEINERKA Business Center.
Voľné priestory v súčasnosti nie sú oddelené priečkami, preto je možné ich spájať do požadovanej veľkosti. Výmery voľných obchodných priestorov sú: 95, 76, 37, 55, 107 m2.
Mesačný nájom za čistú výmeru: 20 EUR/m2 + DPH
Mesačný nájom za podiel na zdieľaných priestoroch: 10,00 EUR/m2 + DPH
K čistej výmere priestorov bude pripočítaný podiel na zdieľaných priestoroch, čím vznikne celková prenajímaná plocha.
Zálohové poplatky za energie a služby v budove: 3,50 EUR/ m2 + DPH celkovej prenajímanej plochy
Priame prevádzkové náklady (elektrina, voda) spotrebované v priestoroch hradí nájomca zálohovo a budú vyúčtované podľa skutočnej spotreby.
Parkovacie miesta máme k dispozícii v podzemnej garáži susedného rezidenčného objektu. Zákazníkom zabezpečuje prístup do podzemnej garáže SBS-ka, ale nájomca obchodných priestorov si musí prenajať požadovaný počet parkovacích miest pre svoje návštevy.
V priestore nie je možné mať gastronomickú prevádzku.

Mesačný nájom za parking: 130 EUR/parkovacie miesto + DPH + správcovský poplatok
Minimálna doba nájmu je 5 rokov.
Peňažná zábezpeka / banková záruka vo výške:
(3-mesačné nájomné + 3-mesačné zálohové platby za celkovú prenajímateľnú plochu) + DPH – splatná v deň odovzdania priestorov.
Počas obdobia budovania fit-outu priestorov nájomca neplatí nájomné, ale je povinný uhrádzať service charges a tiež priame prevádzkové náklady spotrebované v priestoroch (voda, elektrina).

Nájomca začína s úhradou mesačného nájomného dňom otvorenia prevádzky.
Finálna výška mesačného nájmu bude predmetom obchodných rokovaní s budúcim nájomcom.

V budove sú zazmluvnené nasledovné prevádzky:
– Drobná elektronika, elektrické kolobežky a pod.
– Potraviny DELIA
– Kaviareň
– Kaderníctvo

Ďaľšie podobné nehnuteľnosti nájdete na www.immostrahl.sk

Galéria: